ریاضیات و کاربردهای آن

تلاشی برای چشاندن شیرینی‌ها و نشان دادن جذابیت‌های ریاضیات به همراه بیان کاربردهای آن

 
نمرات ریاضی 2 - آقای هدایت

نمرات میان ترم از 40 نمره می باشند که باید بر 5 تقسیم گردند:

کد دانشجو نام خانوادگی و نام میان ترم
943193337 ابراهیمی اسما 5
880376806 اخلاقی کرمانی علی رضا  
943048955 اسدی کرم سجاد 0
943057250 افشارجهانشاهی زهرا 21
930243234 انجم شعاع امیربهادر 32
943154891 ایرانمنش بهنوش 20
943059560 ایزدی فهیمه 31
943167037 بهزادی گودری رسول 3
943168919 حاتمی علی 0
943141254 حسنی کبوتر خانی زهرا 33
943075978 حفارزاده امیر حسین 31
932209331 خوشحالی امیرحسین 17
943133562 دوست محمدی محمد 0
943145423 رحمانی مقدم راحله 18
943150088 رحیم پور فاطمه 18
930243264 رستمی زنگی ابادی امیرحسین  
943058165 روح الامینی کوهبنانی سیدامیرحسین  
930243217 زنگی ابادی امیرعلی  
932238552 شعاعی حرجندی علیرضا 22
932242200 شفیعی هانیه 33
930660736 شمس الدینی اسماعیل 6
943140333 شمسی دهویی فاطمه 26
943176893 صادقی محمدرضا 40
930266247 صالحی رنجبر عبدالرضا  
943071880 صفری پور محمدرضا 12
943031925 صنعتی صادق 15
943081945 طهماسبی فاطمه 16
943132926 طوری فاطمه 8
943073882 عرب محمد مهدی 24
932278926 علیمرادی مهنی محمد 23
910287449 فتاحی طغرالجردی محمد علی  
932263118 فرزان فاطمه  
943096532 قطبی راوندی علی 40
943177659 قویدل موردینی عباس 36
943187488 کریمی فاطمه 9
943085455 گنجعلی خانی سینا 24
920214727 متقی غلامرضا  
932344329 مددی ماهانی محمد  
932237704 مرتضی زاده ارش  
932244427 مظفرزاده سارا  
930205447 نجمی زاده اختیارابادی معصومه  
880377333 ابراهیمی احمد  
943279559 ابراهیمی نژاد حسین 18
891101988 ارمند روح الله  
943180740 اسدابادی محمد حسین  
943007990 اسلامی زهره 28
943157901 اصغرزاده مهرزاد 26
943085923 امیرنخعی محمد 30
910114636 برزویه اشکان  
880378095 برهانی نژاد رضا 25
920328751 بهاری رعنا 8
930266067 بهرام نژاد بهنام  
930650239 پورسلیمانی سمیرا  
932244046 ثمره حسین شاهی مرضیه 10
943089534 حسنی کبوترخانی محمد امیر 40
943188089 خسروی مشیزی میلاد  
943111383 ده میری فاطمه  
943097594 زاده حسینی سجاد 33
943226430 سبحانی پور فاطمه 10
910063016 سعیدی درسا  
943068033 سعیدی خبیصی الهه السادات 23
890368289 سمندری بهراسمان علی  
900333085 شاکری هومن 32
943035769 شریعت زاده میرحسینی ابوالفضل 30
932273752 شهابی غلامرضا 1
930205482 صفوی مقدم نوشین  
900335508 عبدالله پور عماد  
943143870 علی حسینی فاطمه 10
943188067 فخرابادی سعید  
890367432 فرخ حسام الدین  
943292959 قاسمی نژاد مصطفی 8
943110073 کهنوجی فاطمه 32
943037717 محمدی قوام محمدفاضل 22
930266159 مهدویان سیدحسین  
943072658 مولایی ریحانه 26
943156009 نوری نسب محمدجواد 15
932205857 نیکورز حجت  
943153773 اباذری فاطمه 28
943067254 ابراهیمی سه کنجی محمد 13
890366882 افشارپور بنفشه  
943192891 اکبری پوربارچی یونس 36
932245521 الله وردی سرآسیابی علیرضا 33
860371218 امیری محمدحسین  
930265985 امینی زاده حسین 7
900332269 پورحبیبی زرندی محمدعلی  
943132626 جمال زاده نظریه امیر  
943162953 حاجی نمکی صابر  
943002035 حسینی سیدمحمدعلی 8
943214368 خادمی محمدرضا 2
900331852 خدادادی محمد 7
943191830 دهقان احمدابادی حسین  
943242842 دیناروندجو عمار 37
943190767 رادان امیر 21
943145450 سروندی دهقان پور اسما 25
920462922 سلاجقه ارشک 24
943294363 سلطانی جانقلی اوشاغی علیرضا 14
910190078 شفیعی زاده مصطفی 13
943081940 شمسایی سردار  
943143937 شهیدی زندی نسرین 15
890367330 شیخ پور رضا  
930076378 شیخی اسدالله  
943169544 علیدادی سلیمانی علی اکبر  
943173286 غلامرضایی نژاد رقیه  
932207966 قاضی زاده احسایی نوید 31
943172176 کاراموز راوری حدیث 19
900332360 محقق عباس  
943048643 محمدرضاخانی امین  
870408281 مظاهری پوریا  
910054323 منظری توکلی امیر 3
943056988 موحدی نیا ساجده 21
943143102 مومنی امیرعباس  
880378055 نگارستانی معین  
943251631 نیک ورز پیمان 26
943104180 یعقوبی مجتبی 12
932255265 ابراهیم ابادی تکابی سعید 17
943162040 ابراهیم پورپشت ریگی پیمان 35
943038877 احمدیان افسانه 38
943180134 اشرف گنجویی حسین 24
930182949 اقاملائی مهدیه 15
930243269 امیرپورسعید شاهین 20
943162436 انباز امیرحسین  
930215661 ایلاقی حسینی علی 16
943087573 باقری سارا 26
930266051 برجسته محمدصالح 18
943139018 بهزادی راد سارا 21
930057159 بهمنی کهنعلی ابوالفضل 15
943063051 تاج الدینی محمدصالح 0
943102879 جعفری معصومه 14
943041835 حسینی رنجبرعرب ابادی محمدامین 26
943067003 حیدری پیمان 10
943068150 خالقی محمدامین 29
943181738 دل زنده حانیه 12
943142637 رجب زاده تهرودی امیر 33
920491614 سبزبلوچ پور سجاد 7
943155582 سعید زهرا 5
943126198 سعیدعسکری پارسا  
943167963 سلمانی دیزناب عرفان 15
943125864 سنجری پور بنستانی فایزه 11
932237085 شریفی نژاد کیوان 3
943080387 شفیعی امیرحسین 18
943082264 شهریاری پور محمد 24
930265983 صالحی زاده مصطفی 14
943093822 عباسپور نوید  
932240125 عرب پور عماد 11
920462845 غفارپورهروزی مهدی  
943102324 غنی پور سبحان 5
943029902 فرزان مهرداد 38
890368877 فهیمی زند بهادر  
930639691 کریمی بمی محمدمجید 0
932242346 لاله زاری سارا 17
930247736 محمدعلی زابلی رضا 27
930001561 مصطفوی سیدمحمد  
943106018 مهدیزاده فرسنگی امین  
943053823 میرزایی بهنوش 38
943064618 نیک نفس گنویی علی 27
943294132 وزیرزاده ابراهیمی کریم  
932264136 کلانتری محمدامین