ریاضیات و کاربردهای آن

تلاشی برای چشاندن شیرینی‌ها و نشان دادن جذابیت‌های ریاضیات به همراه بیان کاربردهای آن

 
نمرات ریاضی 2 - آقای جعفرآبادی

نمرات میان ترم از 40 نمره می باشند که باید بر 5 تقسیم گردند:

کد دانشجو نام خانوادگی و نام میان ترم
880376796 ابراهیمی علیرضا  
943051525 ابراهیمی دارسینویی مهلا 39
900325752 ابسالان مهدی 15
943100427 اسلامیخواه رضا 22
930266052 اسمعیل بیگی کرمانی علی 4
943147718 بهاالدینی میترا 31
943099913 پورحسینی سعدی سیدعلی 24
932316489 توفیق پادینا 9
943085137 جباری شبنم 12
920491202 حسیبی محمد  
932214008 حکمتی بهناز 14
943247570 حیدرابادی پور مهدی 20
930243430 خسروی خرمشاهی امیرهوشنگ 0
932249681 خواجه سرخوییه بهرام 18
943249101 رحیمی پور محمد حسین  
930208577 سلاجقه نسیم  
932256295 سهرابی پور شیما 17
930266150 شارقی کرمانی حامد 11
910044591 شمس الدینی لری فاطمه 23
943142070 شهدادی ماریکی صبیحه 39
943105957 شهریاری محمد 27
932244553 صادقی معظمه 21
943083991 صفری نسب محمدحسین  
920681970 طاهری امیراشکان 39
943084712 عبدالعلی پور فاطمه 0
943161428 عسکری رحمت اباد محسن 14
930243599 عطائی نژاداستبرق رضا 14
930182923 فرخ رو دل ارا  
932251949 فردوسی مرتضی 20
870407306 فلاحت نژادماهانی مریم 4
922004608 قادری شهره 12
930266073 کریمی فرد محمد 5
943256249 گلستانی امیرمحمد 19
943170183 موسی پور زهرا 28
910319766 مولایی محمدعلی 29
932240238 میرزایی بادیزی محمدعلی  
932328082 میرمعصومی کرمی سیدعلی 4
930082648 نامجوفرد دانیال 23
932243261 نخعی زاده ریحانه 23
932240417 نژاد علیرضایی اسما 19
943143030 نصیب پورمرتاض نادیا 16
943166653 نظری نژاد علم ابادی ابراهیم 15
943051871 نیکویی ماهانی پوریا 14
کد دانشجو نام خانوادگی و نام میان ترم
930639126 اباذری حسین 1
943096705 ابارقی مجتبی 38
943048480 ابراهیمی بوجی محمد 13
943033663 احمدی راد فایزه 34
943055764 اسکندری گدار امید 2
943153765 اماندادی امیرحسین 1
943092028 بختیاری امیر  
943179554 پابرجا علی 14
943152764 پورترابی بدرابادی سید مهدی 13
900334746 پورشعبان مازندرانی محمد 10
943102284 تاجیک عبدالخالق 20
943090885 جعفری محمدرضا 21
932257567 جمشیدی محمدجواد 20
943047678 جهانشاهی افشار مصطفی 11
930269824 حسین پور حسین  
943256726 حمزه فاطمه 8
943108225 حیدری ساجد 15
943160233 رضایی وحید 13
932338336 رضوی پور عنایتی بهاره 6
930243165 رضوی طباطبایی سیدعلی 2
910060198 رییسی قوام ابادی کیوان  
930653499 زراعت کار فاطمه 2
920462984 ساحلی میثم  
932240697 سالاری منا 17
943022320 سالاری چینه مینا 9
932225233 سلطانی نژاد فاطمه 12
943177937 سلطانی نژاد مرضیه 6
910031760 سیاح سینا امیرحسین  
930255996 شاه حسینی سهراب 25
943040464 شعاعی امیرحسین 24
943097950 صفر پور مادونی راضیه 24
943203706 صفوی علیرضا 8
930182920 عسکرپورکبیر حانیه  
943034056 فدوی پدرام 21
943160270 فیروزی مهسا 5
930647264 کرد نژاد مرضیه 5
890368454 مذهب جعفری حسام 16
943165373 معافی گور محمد 39
932335318 مقدم محمد 30
943156738 موسی پور علی اکبر 2
930243319 نجفی محمد 1
930647326 نصیری پور نیلوفر 25
943168322 هنربخش حکیمه 25
943006422 یزدی زاده باغینی ملیحه  
943146560 یوسفی پور محمد 19