ریاضیات و کاربردهای آن

تلاشی برای چشاندن شیرینی‌ها و نشان دادن جذابیت‌های ریاضیات به همراه بیان کاربردهای آن

 
نمرات ریاضی 2 - آقای معرفی

نمرات میان ترم از 40 نمره می باشند که باید بر 5 تقسیم گردند:

کد دانشجو نام خانوادگی و نام میان ترم
943197727 ارامش محمدامین 0
943070396 اسدی خانوکی علی  
943065412 امیری دوماری فرناز  
943177594 ایزدی محمد حسین 7
943103021 بهروج جواد 40
943147074 پورحق وردی محدثه  
932229517 حاج محمدی مینا 18
943068443 حسن زاده امیرحسین 4
930663944 حسن زاده سبلویی علی 16
943078002 حفارزاده سجاد 37
932238079 خالقی امیرکوروش 14
943145374 خواجه پور سلما 30
943186623 درویش زیی فاطمه  
943147399 رجبی زاده دارزینی یاسر 20
943042499 رشیدی پور افشین 18
930662929 رمضان علیزاده احسان  
930641301 زارع منصوری مهدی  
932267596 زاهدی ساجده 14
932214098 زراعت پیشه وحید 11
932243822 زواری معظمه  
943162656 سالارکریمی سعید 18
943040831 سلجوقی نژاد مجید  
930078937 سیستانی بدویی محمدرسول 17
860370774 شرفی معین  
910127657 شرفی پوریا  
943063295 شکوهی افسانه  
943075357 شهریاری شکیلا 25
943063783 شیروانی سعادت ابادی محمد جواد 37
943187637 ضیاالدینی دشتخاکی محمدمهدی 14
932219032 طاهری مقدر زهرا 7
943161332 عرب پور گتکویی ساجده 6
932244095 عرب زاده محمدامین 3
930657951 علی مرتضوی کرمانی سجاد 19
943043728 فایقی سیدعبدالرحیم 27
943171023 فخارپور علی 4
943094283 محبی راد امیرحسین 26
932232256 محمودی عاطفه 9
900332272 مختاری اب پنگویی مصطفی  
930016353 مهدوی امیر محمد  
943163495 مهدوی اریا  
930652151 نجمایی افشین  
930091670 نژادپاریزی محمد  
930243171 نژادمحمودابادی علی 8