ریاضیات و کاربردهای آن

تلاشی برای چشاندن شیرینی‌ها و نشان دادن جذابیت‌های ریاضیات به همراه بیان کاربردهای آن

 
نمرات ریاضی 2 - اقای مومنی

نمرات میان ترم از 40 نمره می باشند که باید بر 5 تقسیم گردند:

کد دانشجو نام خانوادگی و نام میان ترم
910179301 ابراهیمی زرندی محمدحسام 22
930205499 اسکندری مجدار شهرزاد 22
910120882 ایراندوست سحر 17
943138500 ایرانمنش سعیدرضا 10
910350815 بنی اسدی محمد 3
932318057 پورامینایی مریم 6
910087391 توکلی پورنگاری محمدمهدی  
900333919 تیکدری نژاد الهه 8
920425370 جلالی ریگی علی 8
890366575 حبیبی پور امیر 17
922014311 حسن پور عسکری بهنام  
920410454 حسین سربازی مهناز 15
890368026 خان اقایی مصطفی مصطفی  
900540982 خواجه سهیل  
932333525 خواجویی رضا 9
920434207 دهنوی احمد اباد علیرضا 13
920233347 رستمی شرف ابادی مهلا 36
890366624 زاده ابراهیم مهرداد 18
910098930 زامیاد سعید 25
920425373 زندی فرشاد  
930266083 سرگل زایی ارمین 19
930659204 سعید مهدی 10
910256885 شاهمرادی گوهری حسین  
910314213 شاهی عماد  
930159448 شبانی اردکانی نغمه  
920491612 شجاع الدینی پوریا 15
920491390 شمسی امیر 5
900540716 شیخ پور میثم  
930646194 شیخ شعاعی فاخته 19
932324585 شیرزادی همت ابادی محمد جواد 3
920451675 شیروانی امید  
943042281 علم اموز محمد 26
930653435 فاتحی راویز فریده 8
920463136 فاریابی علی  
943147923 فرازمند فاطمه 36
920491238 فلاح لاله زاری میلاد 6
930243172 قاسمیان ارش 6
920434329 کریمی گوغری رضا 21
900336069 مرادی شهربابک علی 20
932248190 مرشدی ایمان 34
900328722 مقصودی گوشکی امید 17
932206899 مهدوی پوریا 4
932255754 مهدی پور علیرضا 4
910135401 مهدی پور نادیا 14
943077620 نگهبان سحر 8
920423889 هاشمی محمدرفیع 9
910050409 وهابی احسان