ریاضیات و کاربردهای آن

تلاشی برای چشاندن شیرینی‌ها و نشان دادن جذابیت‌های ریاضیات به همراه بیان کاربردهای آن

 
نمرات ریاضی 2 - آقای تویسرکانی

نمرات از 40 نمره می باشند:

کد دانشجو نام خانوادگی و نام میان ترم
943139410 ابراهیمی خوسفی سعید 27
943161948 اسلاملو قرایی سجاد 13
900329447 اسماعیلی خراسانی مهران 5
943194377 ایران پاک رضا 13
943053183 ایرانمنش فاطمه 37
943161178 بارکزهی امید  
910310755 بدری مقدم رضوان  
943283852 بدویی دلفارد سهیل 40
943169733 برخان بهرام 16
900337241 بنی اسدعسکری علیرضا 13
943084578 بهبودی اسماعیل 21
943057961 بهبودی معظمه 12
943267779 بهرامجردی میلاد 22
930266421 پورحسینی خبیصی امیرحسین 0
900326119 جلالی پور صادق  
943175366 جهانشاهی علی  
943163657 چوپانی گلسالار علیرضا 34
930657552 حاج محمدی محمد حسین 6
943142518 حسین خانی علی 10
943167026 خالقی نگین 1
890368553 خداپرست مهدی  
910123505 ساسان عباس  
943144251 سالاری مینا 7
943052526 سعید معین 21
943180539 سلاجقه فرنام  
943293342 سلاجقه امیر محمد 12
943306791 سلطانی نژاد محمدحسین  
910109001 سیستانی زاده خنامان فاطمه  
900539620 شمسی گوشکی احمد 13
943196344 عباس زاده شعبجره محمدجواد 17
943194975 عسکری رابری زهرا 6
920662608 فرح بخش کریم ابادی محسن  
943193469 قرشی کوهبنانی سید عطا اله  
930266174 محمدی سینا 14
940400845 محمدی سلیمانی حسین 24
920421596 مختاری محسن 0
911168891 معتمد الا  
943147140 مهدوی فاطمه السادات 10
943037724 مهدی پوررابری ارمین 35
910137375 مهرابی ماهانی مروارید 0
920463010 نژادملایری حمیدرضا  
943006717 هاشم فاطمه 28
943299298 وحی محمدحسین 9