ریاضیات و کاربردهای آن

تلاشی برای چشاندن شیرینی‌ها و نشان دادن جذابیت‌های ریاضیات به همراه بیان کاربردهای آن

 
میان ترم پاییز 94 - خانم بنی واهب
1 932343134 آبادیخواه امیرمحمد  
2 920463065 امیر شمسی محمدرضا 16
3 880377845 باقرزاده حجت 10.5
4 900337241 بنی اسدعسکری علیرضا 16.5
5 900332269 پورحبیبی زرندی محمدعلی 18
6 910087391 توکلی پورنگاری محمدمهدی 0
7 930023542 جبارپور نگین 29.5
8 910115424 جدیدبنیاد بهنام  
9 900612008 جعفری کرمانی پور فاطمه 3.5
10 900326119 جلالی پور صادق  
11 932257567 جمشیدی محمدجواد 19
12 920462999 چوگانی محمد 0.5
13 932323604 حسینی محمدصادق  
14 900540982 خواجه سهیل 16
15 930266071 رضائی امیرحسین 13.5
16 930265999 رضائی زاده روکرد ارش 7.5
17 932257261 رضایی محمد صالح 19
18 943230255 رفیعی پژمان 40
19 890366624 زاده ابراهیم مهرداد 10
20 930243345 زنگی ابادی علیرضا 32
21 910324371 زنگی ابادی محمدحسین 3
22 922073493 سلاجقه پرهام  
23 920425365 سلاجقه تذرجی سعید 22
24 932256574 سلطانی بناوندی مرتضی 17
25 910127657 شرفی پوریا 15.5
26 860370774 شرفی معین 14.5
27 930656422 شیخ اکبری کرشک مجید 17
28 900540716 شیخ پور میثم 13.5
29 920463053 عرب محمدعلی 31
30 920463002 غفارپورهروزی علی 29
31 910303496 فرقانی محمدمحسن 25.5
32 890368644 فلاح لاله زاری احسان 11.5
33 920491238 فلاح لاله زاری میلاد  
34 920675759 فلاح لاله زاری مژده 10
35 920217373 قویدل موردینی رضا 25
36 920462942 لنگری زاده مجید 18
37 900332272 مختاری اب پنگویی مصطفی  
38 910121474 مرادعلی زاده شهرزاد 19
39 890367577 مطلوب مهرداد 23
40 890367916 منصوری عام محمد حسن 16
41 920434371 منظری توکلی معین 17
42 930266101 مهدی زاده جعفری ارسلان 16.5
43 900333193 موحدی کیوان  
44 920496832 موسوی بمی سیدنوید 12
45 932308597 مولاپورخواجویی راضیه 13.5
46 920469561 ناصری فردین 16.5
47 930638949 نژادعبدالهی رومینا 0
48 930647326 نصیری پور نیلوفر 15.5
49 920423889 هاشمی محمدرفیع 6.5
50 930182917 یعقوبی بهنوش 30
       
1 910075323 ابراهیمی ابشور محمدطاهر 0
2 910179301 ابراهیمی زرندی محمدحسام 13
3 910094144 احمدی گوهری فاطمه 40
4 930265967 ارومیه ئی علی 4
5 910806629 اقامحمدی امین 16
6 880380581 اکبرزاده کارگران سولماز  
7 860371218 امیری محمدحسین  
8 870411079 باقری زاده اسما 0
9 920425358 بلال زاده بمی محمد  
10 880378282 بنی اسدی مسعود  
11 930638837 بهزادی فر فاطمه 2
12 900332950 پژوهش محمدصالح  
13 89211100016 پهلوان درینی ساسان 23
14 910104910 پورچاوش زاده امیرمحمد 10.25
15 930223227 تاج پور مهدی 13
16 910091680 ترابی اشکان  
17 920425370 جلالی ریگی علی 0
18 890366575 حبیبی پور امیر 14.5
19 890368026 خان اقایی مصطفی مصطفی  
20 910141032 داودی مصطفی 18
21 900329831 داوری کرانی احسان 14.5
22 910025263 دستورجهانداری مرضیه 31
23 930049539 دهقان اناری مسعود 27
24 920463047 رستمی زاده رضا 6
25 910060198 رییسی قوام ابادی کیوان  
26 920491528 زاهدی پور مرتضی 8.75
27 900337367 زندوکیلی علی 26
28 920417553 زنگی ابادی مصطفی 18.5
29 920491401 سلطانی نژاد امیرمحمد 38
30 910109001 سیستانی زاده خنامان فاطمه  
31 910231148 شجاعی باغینی کیوان 29
32 910044591 شمس الدینی لری فاطمه 6.5
33 920444703 شهیدی زندی شاهین 5
34 920451675 شیروانی امید  
35 930205517 شیروانی شیرین  
36 932261588 صاحب الزمانی علیرضا 4.5
37 910084906 صالحی سهراب 9
38 930079793 صباحی گراغانی عاطفه 17
39 900333634 طهماسبی بلداجی مهدی 13
40 910117357 عرب پورداهویی محمدمهدی 13
41 920462875 عرب زاده علی  
42 910092761 عرب نژادخانوکی امیر 27.5
43 910129707 عزت ابادی پور بهرام  
44 920462845 غفارپورهروزی مهدی 13.5
45 920234092 فخارزاده باقری فاطمه 18.5
46 900257400 فرهانی عرب وهاب 7
47 932248709 فروغی احمد 17.5
48 900614609 قایم مقامیان گلشید 1.75
49 910328665 کارگرزرندی محسن 2.5
50 890370884 کریمی نژاد امین 0.5
51 880378016 گرمسیری مهرداد  
52 890368664 گنجعلیخانی پور مهدی  
53 880378031 مددی محمدمعین 17
54 920491285 مظفری کرمانی فرید  
55 890368915 موسوی سید یاسین 23.5
56 930012079 میرزاده پویا 20.5
57 932328926 نباتزهی علی اکبر 10.75
58 910103627 وهابی مهران  
59 932275207 کشاورز بهزادی زهرا 10