ریاضیات و کاربردهای آن

تلاشی برای چشاندن شیرینی‌ها و نشان دادن جذابیت‌های ریاضیات به همراه بیان کاربردهای آن

 
میان ترم پاییز 94 - آقای مومنی
ردیف شماره دانشجویی نام خانوادگی و نام نمره (از 40)
1 930205499 اسکندری مجدار شهرزاد 20
2 920235999 اسماعیلی کوروش غ
3 900329447 اسماعیلی خراسانی مهران 18
4 930246890 افضلی گروه صالح 32
5 930243487 اویسی حسام 37
6 932254591 باقری چاروک امیرحسین 22
7 932254673 باقری چاروک امیرحسین 24
8 910350815 بنی اسدی محمد غ
9 922532905 پاک کیش مهرداد 17
10 920463058 پورعباس شایان 20
11 920491386 ترابی موسوی سیدامیرحسین 13
12 930069328 جبالبارزی محسن 9
13 920409548 جلالی ارمیتا 22
14 910232819 جمالی پاقلعه محمدجواد 18
15 922013401 حاتمی صادق 29
16 930007399 حداد زاده شکیبا فرزانه 26
17 890368553 خداپرست مهدی غ
18 860370162 خوارزمی کامبد 18
19 920463072 رحیم پورلاله زاری مجید 14
20 910150946 رضایی نیا سجاد غ
21 920462898 رضوان پور سیدمحمدحسین غ
22 920463094 زعیم باشی علی 12
23 920425373 زندی فرشاد غ
24 930266083 سرگل زایی ارمین 4
25 91164100070 سعادت فر محمد سلیم 0
26 920491348 شاه رحمنی رضا 8
27 910314213 شاهی عماد 23
28 932238552 شعاعی حرجندی علیرضا 11
29 910110636 شمس الدین نژاد موسی 14
30 920462861 شمسیان احسان 22
31 900335669 صمدانی حسن 32
32 920409514 طهماسبی ارشلو سعیده 8
33 930243327 عراقی زاده محمدمحسن 26
34 932244095 عرب زاده محمدامین 20
35 932240897 علیجان زاده حانیه 17
36 911126607 عمرانی محمود غ
37 920434346 غضنفری محمد غ
38 900328855 قنبری پویان غ
39 920462871 کریم پورشهدادی پوریا غ
40 920462938 لبیبی سجاد 15
41 943063879 منظری توکلی سجاد 27
42 930221135 مهدوی محمدجواد 10
43 932206899 مهدوی پوریا 19
44 910376395 موسوی قومی سیدوصال غ
45 930182883 مولائی زهرا 37
46 910319766 مولایی محمدعلی غ
47 870408310 میرزایی باغینی حمید 15
48 920463010 نژادملایری حمیدرضا 7