ریاضیات و کاربردهای آن

تلاشی برای چشاندن شیرینی‌ها و نشان دادن جذابیت‌های ریاضیات به همراه بیان کاربردهای آن

 
نمرات ریاضی عمومی سما - 932

نمرات ریاضی عمومی سما از 8 نمره می‌باشند.

استاد ردیف نام خانوادگی و نام میان ترم
ایزدی 204 آرمیده فرامرز 3
ایزدی 205 ابراهیمی عبدالرحیم 3
ایزدی 206 اشرف گنجوئی حسین 6
ایزدی 207 امیرشکاری امین رضا 8
ایزدی 208 امیری دوماری محمدحسین  
ایزدی 209 انجم شعاع افشین 5
ایزدی 210 ایران منش صالح 0
ایزدی 211 ایرانمنش امین 2.5
ایزدی 212 ایرانمنش شروین 5.5
ایزدی 213 ایرانمنش محمدعلی 3
ایزدی 214 ایرجی محمد احسان 5
ایزدی 215 بنی اسدی اشکان 4
ایزدی 216 بهمدی امیرحسین 2
ایزدی 217 ترک زاده سلیمان آبادی سعید 5
ایزدی 218 جوادی مسلم 4.5
ایزدی 219 حدادی خنامان مجید 7.5
ایزدی 220 حسنی سعدی حامد 6.5
ایزدی 221 حسنی کبوترخانی مسعود  
ایزدی 222 حسینی حسین 7
ایزدی 223 حیدری فخرالدین 6.5
ایزدی 224 حیدری گوکی بهنام 5
ایزدی 225 خجسته امید 5
ایزدی 226 خواجوئی نسب سجاد 7.5
ایزدی 227 رودباری اسفیچار رضا 4
ایزدی 228 رییسی نیا عبدالرحیم 5
ایزدی 229 زنگی آبادی محمدرضا 7
ایزدی 230 ژاله مجتبی 5.5
ایزدی 231 شجاع حیدری حامد 6.5
ایزدی 232 شفیعی احسان 6
ایزدی 233 شیروانی سعادت ابادی حمید 4.5
ایزدی 234 صادقی نژاد فرسنگی رضا 2
ایزدی 235 علیزاده جهان آبادی رضا  
ایزدی 236 محمدی قناتغستانی ایمان 5
ایزدی 237 محمدیان مهرداد  
ایزدی 238 محمودی نسب محمد امین 5
ایزدی 239 مظفری مقدم علی اکبر 2
ایزدی 240 معین الدینی مهدی 3.5
ایزدی 241 مقصودی گوشکی علی 2.5
ایزدی 242 مهدیخانی داوری ایمان  
ایزدی 243 موسوی رابر سید حمید 5.5
ایزدی 244 ناظمی معز آبادی مصطفی 5
ایزدی 245 نژاد محمودی احسان  
ایزدی 246 نظریه امیر حسین 0.5
ایزدی 247 نیک پور پوریا 3.5
ایزدی 248 کاشانی علی 8
ایزدی 249 کمال زئی مهدی 6.5
معرفی 250 آبستان حمیدرضا 6.5
معرفی 251 ابراهیمی حجت 3.5
معرفی 252 امیری هنزا علی 1
معرفی 253 ایرم محمدجواد 2
معرفی 254 باقری مرتضی 1.5
معرفی 255 ثابت کار امیر 2
معرفی 256 چاهخوزاده سعید 4
معرفی 257 حسنی کبوترخانی پژمان 1
معرفی 258 خاوری فردین 3.5
معرفی 259 خواجه زاده سامان 6.5
معرفی 260 درانی بخش فرشید 1
معرفی 261 رحیمی صادق عباس  
معرفی 262 رخشانی رامین 3.5
معرفی 263 رشید رمس بهرام  
معرفی 264 رشیدی طغرالجردی علیرضا 5
معرفی 265 رضایی استخروئیه محمدمهدی  
معرفی 266 رنجبر سجاد 5
معرفی 267 روحانی زاده سجاد 1.5
معرفی 268 روحانی مهران 4
معرفی 269 زاهدی محمدامین 2
معرفی 270 زراعتی سامان 1
معرفی 271 سالاری علی 4
معرفی 272 صادقی گوغری سجاد 2
معرفی 273 صافی عماد 8
معرفی 274 طهرانی زاده کرمانی حسین 7
معرفی 275 عباس زاده نوید 3.5
معرفی 276 عباسی خنامان منصور  
معرفی 277 عبدا...زاده نگاری بهنام 1
معرفی 278 عبدالکریمی عادل 1.5
معرفی 279 قاسمی سلطان آبادی محمد 2.5
معرفی 280 قلی زاده ابراهیم آبادی سجاد  
معرفی 281 قوام آبادی مهدی 5.5
معرفی 282 میرزااکبری زرندی حمید 2
معرفی 283 ناظمی حسین 1
معرفی 284 نخعی زاده مهدی  
معرفی 285 نقدی نسب مجتبی  
معرفی 286 نوروزی آیدین 1
معرفی 287 کهوری پور خسرو 8
مومنی 288 آقائی چترودی علی 0.5
مومنی 289 اسلامی شعبجره علیرضا 0
مومنی 290 اشرف گنجوی علیرضا 3
مومنی 291 افضلی ده زیاری محمدمهدی 3.5
مومنی 292 باقی باغینی حسام 3
مومنی 293 جعفری نژاد ایمان  
مومنی 294 جمالی زاده بهاآبادی  3
مومنی 295 دلائی میلان کمال 2
مومنی 296 دهقان کروکی میلاد 4
مومنی 297 دولتی نبی 0.5
مومنی 298 رنجبر سجاد 2
مومنی 299 صادقی حامد 5.5
مومنی 300 منعمی گوهری محمد 1
مومنی 301 ناجی راینی پور محمدعلی 3.5
مومنی 302 نوذری صدرا 4
مومنی 303 هابیلی خواجه عسکری علیرضا 3
معرفی 304 ابراهیم نژاد مینا 8
معرفی 305 ایلخانی زاده منش فاطمه 6.5
معرفی 306 جلال پور سحر 5.5
معرفی 307 راهدار فاطمه  
معرفی 308 زند طناز  
معرفی 309 سعید مهسا 7
معرفی 310 ضمیرسهرابی شیوا 1.5
معرفی 311 فلاح لاله زاری فرزانه  
معرفی 312 قنبری رضی آبادی نادیا 4
معرفی 313 محمدرضائی بلوچ بهاره 6
معرفی 314 معاذاللهی فاطمه 5.5
معرفی 315 مهدیزاده فاطمه 5
معرفی 316 نادری پور سپیده 2
معرفی 317 ولندیاری مهدیه 3.5
معرفی 318 ولیان سیما  
معرفی 319 وهبی ساناز 6
معرفی 320 آذرمهر مینا 7.5
معرفی 321 آقائی چترودی فاطمه 7.5
معرفی 322 ابراهیم پور عاطفه  
معرفی 323 ایرانمنش کهیلا  
معرفی 324 برسی پور نگار 6
معرفی 325 بهزادی زینب 1.5
معرفی 326 چرخ انداز آنا  
معرفی 327 حاج محمدی راینی مهلا 4
معرفی 328 حسنی راحله 0
معرفی 329 حسینی سیده آسیه  
معرفی 330 دانا هانیه 2.5
معرفی 331 دهاقین بذرافشان ملیحه  
معرفی 332 زارع برون آبادی معظمه 6
معرفی 333 شفیعی بهنوش 0
معرفی 334 شهیدی زندی مرضیه 4
معرفی 335 صدیق پور یاسمن 4
معرفی 336 طباطبائی حسینی هانیه السادات 6
معرفی 337 عسکری نژاد لنگری فرحناز 5.5
معرفی 338 علینقی ارجاس سمیه  
معرفی 339 گنجی زاده مهسا  
معرفی 340 محسنی تکلو اسما 6
معرفی 341 محمدی فاطمه 5.5
معرفی 342 محمدی قنات غستانی عارفه 7
معرفی 343 نگارستانی فاطمه 4.5
معرفی 344 کمالی منش فرحناز