ریاضیات و کاربردهای آن

تلاشی برای چشاندن شیرینی‌ها و نشان دادن جذابیت‌های ریاضیات به همراه بیان کاربردهای آن

 
نمرات پیش سما - 932

نمرات ریاضی پیش سما از 40 نمره می‌باشند. برای محاسبه نمره واقعی می بایست بر 5 تقسیم شوند تا از 8 نمره میان ترم به دست آیند.

دانشجویانی که نمرات پایین کسب کرده‌اند در صورت بهبود نمره پایان ترم خود نسبت به میان ترم، به همان نسبت نمره پیشرفت دریافت می‌نمایند. تا تاثیر این نمره کمتر گردد.

استاد ردیف نام خانوادگی و نام میان ترم
سالاری 1 ابراهیمی دارسینوئی حسین 4
سالاری 2 ابراهیمی زرندی امین 6
سالاری 3 اخلاقی مازیار  
سالاری 4 افضلی گروه پیمان 5
سالاری 5 افضلی محمدحسین 0
سالاری 6 اقبالی تذرجی صابر 0
سالاری 7 امیری مقدم علی 9
سالاری 8 باقری سجاد 8
سالاری 9 برهانی زرندی مهرپویا  
سالاری 10 بنی اسدی اختیارآبادی علی  
سالاری 11 بنی اسدی اشکان 14.5
سالاری 12 بنی اسدی علی اکبر 0
سالاری 13 بیدویی نژاد محمدعلی 0
سالاری 14 پورامیری صالح 8
سالاری 15 پورسیف الدینی یزدان آبادی امیر 4.5
سالاری 16 پورموسی میلاد  
سالاری 17 تاج پور سبحان  
سالاری 18 تاجیک زاده محمد 9
سالاری 19 توکلی مهدی  
سالاری 20 تیکدری نژاد مهدی 0
سالاری 21 جعفری راد محمد امین 7
سالاری 22 جعفری فرسنگی نوید 5
سالاری 23 چابکی راینی امید 0
سالاری 24 چمک امرالله 3
سالاری 25 حائری کرمانی امیررضا  
سالاری 26 حاجی عابدی بدر ابادی مصیب  
سالاری 27 حسینی قهقستانی سید محمدصالح 34.5
سالاری 28 خالقی قناتغستانی بهزاد  
سالاری 29 خیرخواه پوریا  
سالاری 30 دردری نوید  
سالاری 31 دریس یاری حسن  
سالاری 32 رسا امیر 4
سالاری 33 رشیدی میلاد  
سالاری 34 زنگی آبادی سجاد  
سالاری 35 سلطانی نژاد علیرضا  
سالاری 36 سلیمانی مقدم مهرزاد  
سالاری 37 سنجری پور سپهر 4
سالاری 38 شجاعی باغینی سجاد  
سالاری 39 شریف زاده فهرجی ابوالفضل  
سالاری 40 شریف زاده فهرجی ایوب  
سالاری 41 شعبانی حسین 15
سالاری 42 شهیکی حسین 10
سالاری 43 صادقی عسکری سبحان 20.5
سالاری 44 طهمورسی کرمانی کیوان  
سالاری 45 عسکری پور حسین  
سالاری 46 علیمرادی مهنی مهدی  
سالاری 47 فرحبخش فرشاد 4
سالاری 48 محبان فر سعید 27.5
سالاری 49 محمدی افشار رامتین 0
سالاری 50 مقصودی محمدعلی  
سالاری 51 منصور بهمنی ایمان 2.5
سالاری 52 مهدیزاده گزویی محمد مهدی 8
سالاری 53 مهنی رفتار سجاد 0
سالاری 54 میرتاج الدینی گوکی سید امیر  9
سالاری 55 نجفی کلیانی میلاد  
سالاری 56 نژاد صاحبی سجاد 2
سالاری 57 نژاد عابدی یحیی 37
سالاری 58 نشاط علیزاده مسعود  
سالاری 59 نصری ماهانی سعید  
سالاری 60 نگارستانی علی اکبر  
سالاری 61 هاشمی محمدیاسین  
سلیمانی 62 آبادی خواه رضا  
سلیمانی 63 آذری مقدم محمدحسین 11.5
سلیمانی 64 اسلامی میمند امین  
سلیمانی 65 اشرف زاده مرتضی 16.5
سلیمانی 66 افضلی کاخ حسین  
سلیمانی 67 امیری محسن  
سلیمانی 68 ایرانمنش امین  
سلیمانی 69 ایرانمنش سجاد  
سلیمانی 70 ایرانمنش محمد 0
سلیمانی 71 پورمحی ابادی ابوالفضل 5.5
سلیمانی 72 جعفری پاریزی علی 0.5
سلیمانی 73 حسینی اختیارآبادی علی اصغر  
سلیمانی 74 حسینی پور سیدامیرحسین  
سلیمانی 75 حمزهء نعیم  
سلیمانی 76 حمیدپور رضا 8.5
سلیمانی 77 خدایی جلال ابادی علی 8
سلیمانی 78 خوارزمی امین 9
سلیمانی 79 درآگاهی نوید  
سلیمانی 80 رضا زاده جبالبارزی احسان  
سلیمانی 81 زنگی ابادی محمدحسن  
سلیمانی 82 ساروئیه عسکری احسان 1
سلیمانی 83 سالاری ابوالفضل  
سلیمانی 84 شجاعی باغینی امیرحسین  
سلیمانی 85 شجاعی باغینی حسین  
سلیمانی 86 شرفعلی پور یعقوب 0
سلیمانی 87 صالحی فر علیرضا  
سلیمانی 88 عسکری نژاد باداموئیه وحید  
سلیمانی 89 فلاحیان هومن  
سلیمانی 90 محمودی چترودی کمیل  
سلیمانی 91 محمودی صالح ابادی رامین 32
سلیمانی 92 مرادی فیض آبادی محمدرضا  
سلیمانی 93 نظری زاده ماهانی امیررضا 9.5
سلیمانی 94 نعمت زاده علیرضا  
سلیمانی 95 هدایتی امیرحسین 3
سلیمانی 96 همابین حسین  
سلیمانی 97 یاعباسی رسول  
محتشم‌نیا 98 اسمعیل نسب نیما 4
محتشم‌نیا 99 امیری فتح ابادی شهاب 9
محتشم‌نیا 100 انجم شعاع علی 2
محتشم‌نیا 101 باختری عباس 1
محتشم‌نیا 102 باقری کیا سجاد 1
محتشم‌نیا 103 بحرینی مقدم علیرضا  
محتشم‌نیا 104 بکائی رامین 3
محتشم‌نیا 105 پوردرانی رضا 3.5
محتشم‌نیا 106 پورشمسی گوشکی مرتضی  
محتشم‌نیا 107 پورعبداللهی علیرضا  
محتشم‌نیا 108 جهانگیری کوهبنانی علی  
محتشم‌نیا 109 حاج آقا محمدی محمدرضا 6
محتشم‌نیا 110 حسنی حجت 25
محتشم‌نیا 111 حسنی سعدی علیرضا 15.5
محتشم‌نیا 112 درانی بخش فرشید 5
محتشم‌نیا 113 رجایی نژاد اسماعیل 6
محتشم‌نیا 114 رحیمی صادق حسین  
محتشم‌نیا 115 ریاحی جواد 12.5
محتشم‌نیا 116 زراعتی سامان  
محتشم‌نیا 117 زنگی آبادیان حجت 3
محتشم‌نیا 118 سعید پور امیر حسین 7
محتشم‌نیا 119 سلطانی نژاد سعید 15.5
محتشم‌نیا 120 سنایی آرین  
محتشم‌نیا 121 سیاح فیض یونس  
محتشم‌نیا 122 شادروان حسین 7.5
محتشم‌نیا 123 شاه رحمانی ارسلان 3
محتشم‌نیا 124 شبان زاده محسن  
محتشم‌نیا 125 شجاعی باغینی حسن  
محتشم‌نیا 126 شجاعی باغینی علیرضا  
محتشم‌نیا 127 شریعتمداری محمد 5
محتشم‌نیا 128 شفیعی علی 3
محتشم‌نیا 129 شهریارپناه مهدی  
محتشم‌نیا 130 شکاری پوریا  
محتشم‌نیا 131 شکوه سلجوقی رضا  
محتشم‌نیا 132 صابر ماهانی سجاد  
محتشم‌نیا 133 صانعی احد  
محتشم‌نیا 134 طهماسبی کوهبنانی رضا 6
محتشم‌نیا 135 عباس زاده حجنکی علیرضا  
محتشم‌نیا 136 عزیزی اسلام آباد علی اکبر  
محتشم‌نیا 137 علیزاده کالج سلیمان  
محتشم‌نیا 138 فدائی راینی پویا 4
محتشم‌نیا 139 قادری شهربابکی محمد  
محتشم‌نیا 140 قوام آبادی رضا  
محتشم‌نیا 141 گنجه کویری سجاد 1
محتشم‌نیا 142 گهرگزی احمد 13
محتشم‌نیا 143 گوشکی علی محمد  
محتشم‌نیا 144 محمدی زاده ابوالفضل  
محتشم‌نیا 145 مختارآبادی پویا  
محتشم‌نیا 146 مداحی مصطفی 9
محتشم‌نیا 147 مولائی طاهرآبادی امیرعلی 20
محتشم‌نیا 148 میرحسینی علی  
محتشم‌نیا 149 نادری نژاد کیانوش  
محتشم‌نیا 150 نخعی عبدل ابادی امیرحسین  
محتشم‌نیا 151 نظری رباطی هادی  
محتشم‌نیا 152 نعیمی باغینی برنا 1.5
محتشم‌نیا 153 نعیمی عبدالمهدی  
محتشم‌نیا 154 نیک پور پیمان 3.5
محتشم‌نیا 155 یوسف اللهی محمد حسین 15.5
محتشم‌نیا 156 کریمی گوغری امین 6
بیگ‌زاده 157 ابراهیم پور سهیلا  
بیگ‌زاده 158 اسدی خانوکی نجیبه  
بیگ‌زاده 159 اسدی نوشین  
بیگ‌زاده 160 امیری نژاد آناهیتا  
بیگ‌زاده 161 امینی زاده فاطمه 0
بیگ‌زاده 162 ایران منش کوثر 15
بیگ‌زاده 163 ایزدی خالق ابادی زهرا  
بیگ‌زاده 164 بارانی برواتی هانیه 4
بیگ‌زاده 165 بناوند فاطمه  
بیگ‌زاده 166 پورمحی آبادی ایران 3
بیگ‌زاده 167 تقی زاده ماهانی راحله  
بیگ‌زاده 168 تهرودی مهلا 12
بیگ‌زاده 169 تیموری سعیده 21
بیگ‌زاده 170 جعفری گوهری مرضیه 4.5
بیگ‌زاده 171 چرخ انداز آنا 5
بیگ‌زاده 172 حجتی فر محبوبه  
بیگ‌زاده 173 حیات بخش عباسی فاطمه 3
بیگ‌زاده 174 خواجه زاده مهین 20
بیگ‌زاده 175 دوست محمدی باداموئیه حانیه  
بیگ‌زاده 176 رستم زاده چهارفرسخی نسرین 4
بیگ‌زاده 177 سعید فاطمه 25
بیگ‌زاده 178 سعید مهسا 15
بیگ‌زاده 179 سید جعفری یاسمن السادات 10
بیگ‌زاده 180 سیوندی پور محبوبه 9
بیگ‌زاده 181 شجاعی مهتاب 25
بیگ‌زاده 182 شفیعی فاطمه 3
بیگ‌زاده 183 شه بخش شیرین  
بیگ‌زاده 184 شهریاری فر مرضیه 21
بیگ‌زاده 185 شیروانی سعادت ابادی فائزه 6
بیگ‌زاده 186 صابری اعظم 11.5
بیگ‌زاده 187 عسکری شهلا  
بیگ‌زاده 188 علیزاده عنایت آبادی زهرا 2.5
بیگ‌زاده 189 فرخی رضوان  
بیگ‌زاده 190 فرزین فر مهلا  
بیگ‌زاده 191 قلعه خانی آزاده 30
بیگ‌زاده 192 لری جعفر ابادی زهرا 0
بیگ‌زاده 193 لشکری ریحانه 6
بیگ‌زاده 194 لنگری ملکی مریم 4
بیگ‌زاده 195 محمدیان خنامان معصومه 20
بیگ‌زاده 196 میرمحمدی ستاره 1
بیگ‌زاده 197 نجفی زاده نسیم  
بیگ‌زاده 198 نظری رباطی زهرا 14
بیگ‌زاده 199 نگارستانی فاطمه 9.5
بیگ‌زاده 200 وزیری نسب پریسا سادات 2
بیگ‌زاده 201 یزدانپناه نگین 11.5
بیگ‌زاده 202 کردی کریم آبادی فاطمه 7.5
بیگ‌زاده 203 کشاورزی عالیه