ریاضیات و کاربردهای آن

تلاشی برای چشاندن شیرینی‌ها و نشان دادن جذابیت‌های ریاضیات به همراه بیان کاربردهای آن

 
نمرات ریاضی عمومی - سما
نام خانوادگی و نام میان ترم
افضلی خارکویی ابوالفضل 6.75
افضلی خارکوئی ابراهیم 6.5
امیری علی 2.5
آقائی چترودی علی 4.75
بهمدی امیرحسین 3.5
پرند محمد  
پورشمسی گوشکی مرتضی 0.5
تقی نسب زرندی امین 2.75
جعفری فرسنگی نوید 5
حسنی مسعود  
حمزه رامین  
خالویی امین  
دیندار رضا 1.5
رازنهان حامد  
رستم گوهری علی 1.25
رشید فرخی سعیدی علی  
زارع پور امیررضا  
زاهدی محمدامین  
زندی گوهری امیرحسین 3.25
سالاری شهربابکی ابوالفضل  
سلاجقه سعید 4.5
شبانی زاده محمدعلی  
شجاعی باغینی حسین 6.25
شمس الدینی سفلی فرهاد  
صادقی گوغری سجاد 5.25
صفوی نژاد امیرعباس  
عابدی فر عباس 3.75
عسکری بدویی امین 3.25
قلی زاده ابراهیم آبادی سجاد 2.25
کریمی گوغری امین 1.25
گواشیری ساجد 4.25
لارستانی رابر محمدحسین 6
متقی امیرحسین 6.75
محمدیان مهرداد 6.5
مختارآبادی پویا  
مظفری مقدم علی اکبر 4.5
معین الدینی سجاد 4.25
مومنی محمدصالح  
نشیبی امیر محمد  
نگارستانی رضا 2
نوذری صدرا 3.75
یاعباسی رسول 0.5
نام خانوادگی و نام میان ترم
آبستان حمیدرضا 6
آرمیده فرامرز  
ابراهیمی مدوار محمد 0.5
ابوحیدری احسان 5
ازادداور امید  
اسلامی شعبجره علیرضا 4
امیری گوغری میثم  
امیری مصیب 0.25
ایزدی خالق آبادی معین 5.75
بندانی حسین  
پرنده افشار سامان 3.5
تاجیک امیرحسین 0.5
تاجیک زاده محمد 1.25
ترکی جمال گل 6.5
تویسرکانی مهدی 0.75
جعفری اسکری رضا  
حقدان امیرعباس 1.25
خالقی محمدرضا 3.25
خرم روز هادی 6
رازنهان حامد 7.25
رحیمی صادق عباس 0.25
رسا امیر 0
رشید فرخی سعیدی علی 8
سام نژاد کروکی مهدی 5.75
سعید امین  
سیدی سیدامیر 7.75
شجاعی باغینی حسن  
شمس الدین سعید حمید رضا 2.5
شهسواری امیر  
شیخ پور علی محمد 3.25
طهماسبی گلگلاب حسین 4
عرب آبادی امین  
عسکری فر جاوید 4.5
عسکری فرد حسن 5.75
فتحی زاده فرسنگی ابراهیم  
فرحبخش فرشاد  
محمدپوراقدم حسین  
معاذالهی مرتضی 7
مقبلی قرایی علیرضا 7
ناصری شمس مجتبی 7.25
نظامی محمدحسین 6.25
هوتی محمد 1.5
یزدیانی امیرحسین 3
کارگر لاله زاری مهدی 7.25
کدخدازاده امیررضا  
کریمی نسب میلاد 6.75
نام خانوادگی و نام میان ترم
ابراهیم پور سهیلا 2.5
ابراهیم پور عاطفه 0.75
اسدی نوشین  
ایلاقی حسینی میترا 7.25
اکبری زاده کرمانی زهرا 1.5
اکبری مینو 2.5
بهزادی زینب 3.75
پور در گاهی زرندی مهلا 4.75
تیموری سعیده 5
جرجندی مقدم کلجک فاطمه 3.75
حسنی راحله 1.25
خراسانی زاده فاطمه 7.25
دهاقین بذرافشان ملیحه  
دوست محمدی باداموئیه حانیه 0.25
زمانی ماهانی حدیث 6
شاه محمودی کوهبنانی مهشید 7.75
شمس الدین سعید فاطمه 2
شیروانی نازنین 7.75
غنی زاده درانی فاطمه 2.25
لشکری ریحانه 6.25
محمدیان خنامان معصومه 6.5
میرزایی فائزه 7
مکاریان مرضیه 6.75
نمازیان نونا 6.25
هابط ادیبی آسیه 4.75
هشتادانی عاطفه 3.25
یزدانپناه نیلوفر 3.75
کاظمی فرد آیلین 5.75
کیخای هجرتی الهه 4.75
نام خانوادگی و نام میان ترم
آقایی افشار مهدی 0.25
امیریان پیمان 8
پاکاری مصطفی  
پیرعلی پور ماهانی علیرضا 4.25
توحیدی نیا عباس 4.75
حبیب زاده مهدی  
درآگاهی نوید  
لری کهنوج فرهاد  
محمدی جمیل ابادی امیر 2
معاذاللهی سینا  
منصوری امیدرضا  
منعمی گوهری محمد  
نامجو باغینی مجتبی 4
نخعی زاده مهدی  
نقدی نسب مجتبی  
نیک بخت راینی محمد حسین  
نکویی راوری مهدی 2.75
   
عبدا.. زاده نگاری 5
موحدی پوریا 0
سالارگنجی حافظ 0
جمعه نژاد فرد مصیب