ریاضیات و کاربردهای آن

تلاشی برای چشاندن شیرینی‌ها و نشان دادن جذابیت‌های ریاضیات به همراه بیان کاربردهای آن

 
نمرات میان ترم اول ریاضی پیش (بهار 95)

با سلام

نمرات و وضعیت دانشجویان به لحاظ نمره کلاسی تا این تاریخ به اطلاع شما می رسد:

1- نمرات میان ترم اول ریاضی پیش (از 4 نمره)

2- نمرات دو آزمون کلاسی (کوییز) (هر کدام از یک نمره که در انتهای ترم میانگین گیری خواهند شد)

3- وضعیت دانشجو (وضعیت دانشجو را براساس غیبت کلاسی نشان می دهد.)

::::توضیح در خصوص وضعیت دانشجویان و تکلیف ایشان::::

- دانشجویانی که دارای غیبت زیاد بوده اند (دارای وضعیت حذف می باشند)، بعد از تعطیلات بایستی به اساتید خود مراجعه نمایند تا تکلیف خود را معلوم نمایند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه توسط اساتید حذف آموزشی خواهند شد.

- دانشجویان با وضعیت هشدار باید دقت نمایند که دیگر اجازه غیبت کلاسی ندارند و در صورت غیبت سیستم آموزشی آنها را در وضعیت حذف قرار خواهد داد.

- در پایان اساتید گروه ریاضی ضمن تبریک سال نو و آرزوی خیر و برکت فراوان برای شما عزیزان و خانواده های محترمتان اعلام می نمایند، شروع تمام کلاس های گروه ریاضی بعد از تعطیلات نوروز، از شنبه 14 فروردین ماه می باشد اما در جلسه اول برگزاری کلاس ها هیچ یک از اساتید آزمون کلاسی برگزار نخواهند کرد.

موفق باشید

استاد ردیف کد دانشجو نام خانوادگی و نام میان ترم اول از 4 کوئیز1 کوئیز2 وضعیت دانشجو
سلیمانی 1   آب خضر معين       حذف
سلیمانی 2   ابراهيمي دارسينوئي حسين 1.75 0.5 0.5  
سلیمانی 3   ابراهيمي زرندي امين 3.75 1    
سلیمانی 4   ابوذريان علي 3.75 1 1  
سلیمانی 5   ابولي تهرودي فاضل       حذف
سلیمانی 6   احمدي پور ابوالفضل 1 0.25 1  
سلیمانی 7   اسد آبادي سينا       حذف
سلیمانی 8   ايرانمنش سجاد       حذف
سلیمانی 9   بابائي ماهاني حسين 2.5 0.25 1  
سلیمانی 10   پوردراني رضا 0 0.5 1  
سلیمانی 11   ترکزاده ماهاني رسول 3.25 1 1  
سلیمانی 12   ترکزاده ماهاني سبحان 2.5 1 1  
سلیمانی 13   حاج آقا محمدي محمدرضا       حذف
سلیمانی 14   حاجي اسماعيلي پور گلو سالاري محمدرضا       حذف
سلیمانی 15   حسيني اختيارآبادي ميلاد 0.25 1 0.25  
سلیمانی 16   حسيني فخر امير حسين       حذف
سلیمانی 17   حيدري فرسنگي اميد 0.25 0 1  
سلیمانی 18   رحيمي صادق حسين       حذف
سلیمانی 19   رسا امير 1   0.5 حذف
سلیمانی 20   زنگي آبادي محمد علي 0.25 0.5 1  
سلیمانی 21   زنگي ابادي محمدحسن 2.75 1 0.25  
سلیمانی 22   سعيد پور امير حسين 1.5 0.4 0 حذف
سلیمانی 23   سيدي صابر       حذف
سلیمانی 24   سيدي مرغکي اميد 0 0.5 0.5  
سلیمانی 25   شمس الدين نگاري عرفان 2.5 1 1  
سلیمانی 26   شهسواري امير       حذف
سلیمانی 27   شيردل آسيايي آيدين       حذف
سلیمانی 28   صفرزاده بندري ميلاد 1.5 0.75 1  
سلیمانی 29   ضياءعزيزي محمد 2.75 1 1  
سلیمانی 30   طاهري ريحاني جبار 1.5   0.25  
سلیمانی 31   طهماسبي کوهبناني رضا 1.25 0.75 0  
سلیمانی 32   عرب پور داهوئي ايمان 2.75 1 0.75  
سلیمانی 33   عزيزي اسلام آباد علي اکبر   1 1  
سلیمانی 34   عسکري کهن مرتضي       حذف
سلیمانی 35   عليزاده ماهاني محمد حسن 1.25 0 0 حذف
سلیمانی 36   عليزاده کالج سليمان       حذف
سلیمانی 37   گرکاني گوکي عليرضا 2.5   0.5 حذف
سلیمانی 38   محمدي افشار رامتين 1.5 0 0  
سلیمانی 39   محمدي گوديزي محمدعلي 2.5 0 0 حذف
سلیمانی 40   مهديزاده گزويي محمد مهدي 2.25 1 0 حذف
سلیمانی 41   موسي پور عسکري نويد 2.5   1 حذف
سلیمانی 42   ميرتاج الديني گوکي سيد امير حسين 2.5 1 1  
سلیمانی 43   نمازيان امير 3.75 1 1  
سلیمانی 44   بهاره سلاجقه   1 1  
استاد ردیف کد دانشجو نام خانوادگی و نام میان ترم اول از 4 کوئیز1 کوئیز2 وضعیت دانشجو
سلیمانی 1 930000081 ادهمي حسين   0.5   هشدار
سلیمانی 2 942009126 اسدي لاري اميررضا 0.25 1 0.5  
سلیمانی 3 942130775 الهامي احسان 1 1 1  
سلیمانی 4 942100008 امامعلي نژاد اميرمحمد 2.5 0 0 حذف
سلیمانی 5 942162147 اميري گور محمدجواد 3 1 1  
سلیمانی 6 921000152 انجم شعاع محمد حسين 2 1 1  
سلیمانی 7 931000096 بني اسدي علي اکبر 0.25 0 0 حذف
سلیمانی 8 931000030 بهرام نژاد امين       حذف
سلیمانی 9 93100068 پورخلفيان احمد       حذف
سلیمانی 10 942086073 تاجپور اميد   0.5 1  
سلیمانی 11 942088183 جعفري بهرام ابادي محمدعلي       حذف
سلیمانی 12 911000169 جلالي مقداد 0.25   0.5  
سلیمانی 13 930000053 حاجي عابدي بدر ابادي مصيب       حذف
سلیمانی 14 942149283 حسني شهدادي رضا 1.75     حذف
سلیمانی 15 942090020 حسين پور افشين 0.75 0.5 0.5 هشدار
سلیمانی 16 942147307 حسيني کهنويي سيد سعيد 3.5 1 1  
سلیمانی 17 94150100007 زنگي آبادي مهدي 0.75 1 0.5  
سلیمانی 18 941000007 سالاري مهدي 3.5 0.9 1  
سلیمانی 19 942164110 سروري زاده مرتضي   0.5 1  
سلیمانی 20 930000116 صابر ماهاني سجاد       حذف
سلیمانی 21 930000111 عباسي قرايي علي       حذف
سلیمانی 22 942102405 عرب مهدي 0.75 0.5 0.75  
سلیمانی 23 942040211 قادري پدرام 2.25 0.25 0.25  
سلیمانی 24 942158696 ملايي هنزايي اميرحسين   0.4    
سلیمانی 25 942159985 ميرمعصومي کرمي سيدمهدي 2.75 0.75 1  
سلیمانی 26 942118963 نخعي بغيجاني علي   0.25   حذف
سلیمانی 27 93100037 نظري زاده ماهاني اميررضا 3 1 1  
سلیمانی 28 942140711 ولي نژاد ماهاني رضا 3.5 1 0.5  
سلیمانی 29   محمدحسین آذری مقدم 0.75 0 0 حذف
سلیمانی 30   سحراسماعیلی   0.75 0.25 هشدار
سلیمانی 31   رضاحسنی   0 0.25 هشدار
سلیمانی 32 0.75-2 سالاری - تاج پور مراجعه     حذف
استاد ردیف کد دانشجو نام خانوادگی و نام میان ترم اول از 4 کوئیز1 کوئیز2 وضعیت دانشجو
خدادادپور 1 941000032 احمدي گوهري عليرضا     0.4 هشدار
خدادادپور 2 941000012 اسفندياري حميد     0.5 حذف
خدادادپور 3 942009015 افضلي رامين 2   0.8  
خدادادپور 4 942153462 پدر عليرضا     0.8  
خدادادپور 5 931000090 پورشمسي گوشکي مرتضي       حذف
خدادادپور 6 942147071 حسني پورجعفرآبادي محمد 3.75   0.7  
خدادادپور 7 941000026 حسيني اختيارآبادي رضا 1.75   0.8  
خدادادپور 8 942091126 حق پناه سجاد       حذف
خدادادپور 9 941000033 خالقي قنات غستاني پيمان     0.4 هشدار
خدادادپور 10 932199499 خالقي قناتغستاني بهزاد 1.75   0.4 هشدار
خدادادپور 11 941000018 خسروي محمدمهدي 1   0.6  
خدادادپور 12 941000024 خواجه پورگلوسالار محمدعلي 1.75     حذف
خدادادپور 13 941000039 دمستاني سهيل 2.25   0.4 هشدار
خدادادپور 14 911000051 ذهاب ناظوري سبحان 0.5   0.5  
خدادادپور 15 942151879 ذوالفقاري زاده کرماني عبدالرضا 3.25   0.8  
خدادادپور 16 942098156 زادسر سلمان 0   0.7 هشدار
خدادادپور 17 911000014 زارع پور اميررضا       حذف
خدادادپور 18 941000011 زاهدي محمد 0.75   0.6  
خدادادپور 19 941000022 زماني اميد 0.75   0.5 حذف
خدادادپور 20 942161216 سعيد کيانوش 1   0.7 هشدار
خدادادپور 21 942152278 سعيدي محمد       حذف
خدادادپور 22 942111351 شهيدي زندي محمدرضا       حذف
خدادادپور 23 941000008 شيخ سيه بنوئيه اصغر       حذف
خدادادپور 24 941000027 شيخ شعاعي اختيارآبادي رضا 0.25   0.7  
خدادادپور 25 930000031 عامري اختيارآبادي علي       حذف
خدادادپور 26 941000017 عباس زاده مرتضي       حذف
خدادادپور 27 941000036 عباسي زاخت علي 3.75   0.4 هشدار
خدادادپور 28 942151575 عظيمي ميران 2.5   0.5  
خدادادپور 29 942167062 فروزان ميرحسيني محمد صدرا       حذف
خدادادپور 30 930000163 فطرس محمدعلي       حذف
خدادادپور 31 942116233 قاسم پور عليرضا 1.75   0.4 هشدار
خدادادپور 32 942157728 گرامي ابوالفضل 2.5   0.9  
خدادادپور 33 941000009 محمدي مهيار 3.25   0.7  
خدادادپور 34 942143554 مهرابيان اميرحسين     0.8  
خدادادپور 35 941000034 ميرافضلي سيدکاظم 1.25   0.4 هشدار
خدادادپور 36 942151861 نجاح کسري     0.5 حذف
خدادادپور 37 942143519 نژاد عبدالهي علي 2.5   0.6 هشدار
خدادادپور 38 941000006 نوروزماهاني احمدرضا 3.25   0.8 هشدار
خدادادپور 39 942128277 هادي فر مجتبي 1.75   0.8 هشدار
خدادادپور 40 942135616 هشتاداني امير حسين 4   0.6  
خدادادپور 41 942063644 کريم زاده وحيد       حذف
استاد ردیف کد دانشجو نام خانوادگی و نام میان ترم اول از 4 کوئیز1 کوئیز2 وضعیت دانشجو
زنگی آبادی 1 942153246 احمدي کوهبناني رقيه 3.25 0.5 0.75  
زنگی آبادی 2 942140740 اروميه ئي حانيه 3 0.75 1  
زنگی آبادی 3 931000025 اسدي خانوکي نجيبه       حذف
زنگی آبادی 4 942102119 اسمعيلي گنجه سحر       حذف
زنگی آبادی 5 942028611 افشار اسما   0.5   هشدار
زنگی آبادی 6 941000005 بامري نژاد پري ناز 3.25     حذف
زنگی آبادی 7 941000010 برهان زهي سمانه 3 0.5 0.5 هشدار
زنگی آبادی 8 931000103 تقي زاده ماهاني راحله 1 0.5 0.25  
زنگی آبادی 9 921000182 جانباز راضيه       حذف
زنگی آبادی 10 942033314 حسني باغيني فاطمه 2 0.75 0.75  
زنگی آبادی 11 942169285 حيدري کيا مريم       حذف
زنگی آبادی 12 942120058 ذيحيات کرماني فرح 3.25 1 1  
زنگی آبادی 13 942127722 زنگي آبادي آرزو 3.25 1 1  
زنگی آبادی 14 942159990 سعدي فاطمه 1.25 0.5 0.5  
زنگی آبادی 15 942153749 سلاجقه بهاره 2.25 0.5 0.5  
زنگی آبادی 16 942080661 سلطاني نژاد سميه       حذف
زنگی آبادی 17 942120694 سيستاني نژاد سحر 3.5 0.5 0.75 هشدار
زنگی آبادی 18 9421221695 شجاعي باغيني ريحانه 1 0.5 1  
زنگی آبادی 19 941000019 شجاعي فر راضيه   0.75 0.75  
زنگی آبادی 20 942132688 شريفي زهرا 3.25 1 1  
زنگی آبادی 21 942038108 محمد حسني جور عارفه 3.25 0.75 0.75  
زنگی آبادی 22 941000029 محموديان الهه       حذف
زنگی آبادی 23 942140584 ملائي مرضيه       حذف
زنگی آبادی 24 942111363 مهدوي آذين 2.5 1 1  
زنگی آبادی 25 911000158 مهدوي مطهره السادات       حذف
زنگی آبادی 26 942160783 مومني زاده درب آسياب زهرا 0.75 0.75 1  
زنگی آبادی 27 921000087 نظام آبادي فائزه       حذف