ریاضیات و کاربردهای آن

تلاشی برای چشاندن شیرینی‌ها و نشان دادن جذابیت‌های ریاضیات به همراه بیان کاربردهای آن

 
نمرات ریاضی پیش - سما
نام خانوادگی و نام میان ترم اول از 4 میان ترم دوم از 4
ابراهیمی همت آبادی محمد حسین   0.75
بنی اسدی اختیارآبادی علی   0
بنی اسدی علی   0.25
بکائی رامین    
تیکدری نژاد مهدی    
جلیلی محمد جواد 1.25  
حسنی سجاد   0.25
حسنی کبوترخانی مسعود    
حسینی پور زرندی سیدحسن   1.75
حقدان امیرعباس   0
خالقی صالح    
خسروی مشیزی معین    
راغب امیرحسین    
رجب زاده سجاد   0.5
زنگی آبادی سجاد    
سالاری محمد    
سهرابی سجاد   0
شمس الدین نژاد محمد   0.5
شهیکی حسین   0.5
شیخ شعاعی اختیار ابادی میلاد   0
صادقی عسکری محمد   1
صادقی نژاد محمد رضا   0.25
صمدانی احد   1.75
عجیلی مهدی   0
علیزاده هادی    
فرح بخش نعمت    
فلاح محمدامین    
قادر محمدصالح   0
گنجی زاده مشیزی سجاد   0
مهنی رفتار سجاد   1.25
مولائی دهنوئیه رضا    
نظری رباطی هادی    
کدوری مصطفی    
کریمی مسکونی رضا   2.25
نام خانوادگی و نام میان ترم اول از 4 میان ترم دوم از 4
آب خضر معین    
ابراهیمی دارسینوئی حسین 1.75 0
ابراهیمی زرندی امین 3.75 0.5
ابوذریان علی 3.75 1.5
ابولی تهرودی فاضل    
احمدی پور ابوالفضل 1 0
اسد آبادی سینا    
ایرانمنش سجاد    
بابائی ماهانی حسین 2.5 1.25
پوردرانی رضا 0 0
ترکزاده ماهانی رسول 3.25 2.25
ترکزاده ماهانی سبحان 2.5 1.25
حاج آقا محمدی محمدرضا    
حاجی اسماعیلی پور گلو سالاری محمدرضا    
حسینی اختیارآبادی میلاد 0.25  
حسینی فخر امیر حسین    
حیدری فرسنگی امید 0.25 0
رحیمی صادق حسین    
رسا امیر 1  
زنگی آبادی محمد علی 0.25 0
زنگی ابادی محمدحسن 2.75 1.25
سعید پور امیر حسین 1.5  
سیدی صابر    
سیدی مرغکی امید 0 0
شمس الدین نگاری عرفان 2.5 0.5
شهسواری امیر    
شیردل آسیایی آیدین    
صفرزاده بندری میلاد 1.5 0.5
ضیاءعزیزی محمد 2.75 0
طاهری ریحانی جبار 1.5  
طهماسبی کوهبنانی رضا 1.25 0
عرب پور داهوئی ایمان 2.75 0.25
عزیزی اسلام آباد علی اکبر   0
عسکری کهن مرتضی    
علیزاده ماهانی محمد حسن 1.25 0
علیزاده کالج سلیمان    
گرکانی گوکی علیرضا 2.5  
محمدی افشار رامتین 1.5 1.5
محمدی گودیزی محمدعلی 2.5 0
مهدیزاده گزویی محمد مهدی 2.25  
موسی پور عسکری نوید 2.5 1.25
میرتاج الدینی گوکی سید امیر حسین 2.5  
نمازیان امیر 3.75 1.75
بهاره سلاجقه    
کرمانی علیرضا   0
نام خانوادگی و نام میان ترم اول از 4 میان ترم دوم از 4
ادهمی حسین    
اسدی لاری امیررضا 0.25 0.25
الهامی احسان 1 0
امامعلی نژاد امیرمحمد 2.5 0.5
امیری گور محمدجواد 3 1
انجم شعاع محمد حسین 2  
بنی اسدی علی اکبر 0.25  
بهرام نژاد امین    
پورخلفیان احمد    
تاجپور امید    
جعفری بهرام ابادی محمدعلی    
جلالی مقداد 0.25  
حاجی عابدی بدر ابادی مصیب    
حسنی شهدادی رضا 1.75 0.25
حسین پور افشین 0.75 0.5
حسینی کهنویی سید سعید 3.5 2
زنگی آبادی مهدی 0.75 0
سالاری مهدی 3.5  
سروری زاده مرتضی    
صابر ماهانی سجاد    
عباسی قرایی علی    
عرب مهدی 0.75 0
قادری پدرام 2.25 0
ملایی هنزایی امیرحسین    
میرمعصومی کرمی سیدمهدی 2.75 1.25
نخعی بغیجانی علی    
نظری زاده ماهانی امیررضا 3 1.5
ولی نژاد ماهانی رضا 3.5 1.75
محمدحسین آذری مقدم 0.75 0.5
سحراسماعیلی   0
رضاحسنی    
سالاری - تاج پور مراجعه  
نام خانوادگی و نام میان ترم اول از 4 میان ترم دوم از 4
احمدی گوهری علیرضا    
اسفندیاری حمید    
افضلی رامین 2 0
پدر علیرضا    
پورشمسی گوشکی مرتضی    
حسنی پورجعفرآبادی محمد 3.75 1
حسینی اختیارآبادی رضا 1.75  
حق پناه سجاد    
خالقی قنات غستانی پیمان    
خالقی قناتغستانی بهزاد 1.75 0
خسروی محمدمهدی 1 0
خواجه پورگلوسالار محمدعلی 1.75  
دمستانی سهیل 2.25 0.25
ذهاب ناظوری سبحان 0.5  
ذوالفقاری زاده کرمانی عبدالرضا 3.25 1.75
زادسر سلمان 0 0
زارع پور امیررضا    
زاهدی محمد 0.75 0
زمانی امید 0.75  
سعید کیانوش 1 2.25
سعیدی محمد    
شهیدی زندی محمدرضا    
شیخ سیه بنوئیه اصغر    
شیخ شعاعی اختیارآبادی رضا 0.25  
عامری اختیارآبادی علی    
عباس زاده مرتضی    
عباسی زاخت علی 3.75 1
عظیمی میران 2.5 0
فروزان میرحسینی محمد صدرا    
فطرس محمدعلی    
قاسم پور علیرضا 1.75 0
گرامی ابوالفضل 2.5  
محمدی مهیار 3.25 1.25
مهرابیان امیرحسین    
میرافضلی سیدکاظم 1.25  
نجاح کسری    
نژاد عبدالهی علی 2.5 0.5
نوروزماهانی احمدرضا 3.25 2.5
هادی فر مجتبی 1.75 0.25
هشتادانی امیر حسین 4 3.75
کریم زاده وحید    
نام خانوادگی و نام میان ترم اول از 4 میان ترم دوم از 4
احمدی کوهبنانی رقیه 3.25 2.5
ارومیه ئی حانیه 3 3
اسدی خانوکی نجیبه    
اسمعیلی گنجه سحر    
افشار اسما    
بامری نژاد پری ناز 3.25 1.5
برهان زهی سمانه 3 2
تقی زاده ماهانی راحله 1 1.5
جانباز راضیه    
حسنی باغینی فاطمه 2 1
حیدری کیا مریم   0
ذیحیات کرمانی فرح 3.25 2.5
زنگی آبادی آرزو 3.25 2.5
سعدی فاطمه 1.25 0.25
سلاجقه بهاره 2.25 1.5
سلطانی نژاد سمیه    
سیستانی نژاد سحر 3.5 2.25
شجاعی باغینی ریحانه 1 0
شجاعی فر راضیه   1.5
شریفی زهرا 3.25 1.75
محمد حسنی جور عارفه 3.25 1.5
محمودیان الهه   1.75
ملائی مرضیه   3.25
مهدوی آذین 2.5 0.75
مهدوی مطهره السادات    
مومنی زاده درب آسیاب زهرا 0.75 0
نظام آبادی فائزه