نمرات میان ترم ریاضی - پاییز 93

سلام

نمرات ریاضی آموزشکده سما:

برای دریافت نمرات میان ترم دروس ریاضی سما بر روی نام درس کلیک فرمایید:

- ریاضی پیش

- ریاضی عمومی

- ریاضی عمومی2، کاربردی و مقدمات آمار

نمرات ریاضی 2 دانشگاه آزاد:

نمرات ریاضی 2 خانم صفرزاده و آقایان هدایت، مومنی و معرفی در ذیل قابل مشاهده می‌باشند. در دانشگاه نیز اعلام شده‌اند.

- خانم صفرزاده

- آقای هدایت

- آقای معرفی

- آقای مومنی

نمرات جبرخطی دانشگاه آزاد:

- نمرات میان ترم جبرخطی آقای معرفی

/ 0 نظر / 22 بازدید