نمرات پیش سما - 932

نمرات ریاضی پیش سما از 40 نمره می‌باشند. برای محاسبه نمره واقعی می بایست بر 5 تقسیم شوند تا از 8 نمره میان ترم به دست آیند.

دانشجویانی که نمرات پایین کسب کرده‌اند در صورت بهبود نمره پایان ترم خود نسبت به میان ترم، به همان نسبت نمره پیشرفت دریافت می‌نمایند. تا تاثیر این نمره کمتر گردد.

استاد ردیف نام خانوادگی و نام میان ترم سالاری 1 ابراهیمی دارسینوئی حسین 4 سالاری 2 ابراهیمی زرندی امین 6 سالاری 3 اخلاقی مازیار   سالاری 4 افضلی گروه پیمان 5 سالاری 5 افضلی محمدحسین 0 سالاری 6 اقبالی تذرجی صابر 0 سالاری 7 امیری مقدم علی 9 سالاری 8 باقری سجاد 8 سالاری 9 برهانی زرندی مهرپویا   سالاری 10 بنی اسدی اختیارآبادی علی   سالاری 11 بنی اسدی اشکان 14.5 سالاری 12 بنی اسدی علی اکبر 0 سالاری 13 بیدویی نژاد محمدعلی 0 سالاری 14 پورامیری صالح 8 سالاری 15 پورسیف الدینی یزدان آبادی امیر 4.5 سالاری 16 پورموسی میلاد   سالاری 17 تاج پور سبحان   سالاری 18 تاجیک زاده محمد 9 سالاری 19 توکلی مهدی   سالاری 20 تیکدری نژاد مهدی 0 سالاری 21 جعفری راد محمد امین 7 سالاری 22 جعفری فرسنگی نوید 5 سالاری 23 چابکی راینی امید 0 سالاری 24 چمک امرالله 3 سالاری 25 حائری کرمانی امیررضا   سالاری 26 حاجی عابدی بدر ابادی مصیب   سالاری 27 حسینی قهقستانی سید محمدصالح 34.5 سالاری 28 خالقی قناتغستانی بهزاد   سالاری 29 خیرخواه پوریا   سالاری 30 دردری نوید   سالاری 31 دریس یاری حسن   سالاری 32 رسا امیر 4 سالاری 33 رشیدی میلاد   سالاری 34 زنگی آبادی سجاد   سالاری 35 سلطانی نژاد علیرضا   سالاری 36 سلیمانی مقدم مهرزاد   سالاری 37 سنجری پور سپهر 4 سالاری 38 شجاعی باغینی سجاد   سالاری 39 شریف زاده فهرجی ابوالفضل   سالاری 40 شریف زاده فهرجی ایوب   سالاری 41 شعبانی حسین 15 سالاری 42 شهیکی حسین 10 سالاری 43 صادقی عسکری سبحان 20.5 سالاری 44 طهمورسی کرمانی کیوان   سالاری 45 عسکری پور حسین   سالاری 46 علیمرادی مهنی مهدی   سالاری 47 فرحبخش فرشاد 4 سالاری 48 محبان فر سعید 27.5 سالاری 49 محمدی افشار رامتین 0 سالاری 50 مقصودی محمدعلی   سالاری 51 منصور بهمنی ایمان 2.5 سالاری 52 مهدیزاده گزویی محمد مهدی 8 سالاری 53 مهنی رفتار سجاد 0 سالاری 54 میرتاج الدینی گوکی سید امیر  9 سالاری 55 نجفی کلیانی میلاد   سالاری 56 نژاد صاحبی سجاد 2 سالاری 57 نژاد عابدی یحیی 37 سالاری 58 نشاط علیزاده مسعود   سالاری 59 نصری ماهانی سعید   سالاری 60 نگارستانی علی اکبر   سالاری 61 هاشمی محمدیاسین   سلیمانی 62 آبادی خواه رضا   سلیمانی 63 آذری مقدم محمدحسین 11.5 سلیمانی 64 اسلامی میمند امین   سلیمانی 65 اشرف زاده مرتضی 16.5 سلیمانی 66 افضلی کاخ حسین   سلیمانی 67 امیری محسن   سلیمانی 68 ایرانمنش امین   سلیمانی 69 ایرانمنش سجاد   سلیمانی 70 ایرانمنش محمد 0 سلیمانی 71 پورمحی ابادی ابوالفضل 5.5 سلیمانی 72 جعفری پاریزی علی 0.5 سلیمانی 73 حسینی اختیارآبادی علی اصغر   سلیمانی 74 حسینی پور سیدامیرحسین   سلیمانی 75 حمزهء نعیم   سلیمانی 76 حمیدپور رضا 8.5 سلیمانی 77 خدایی جلال ابادی علی 8 سلیمانی 78 خوارزمی امین 9 سلیمانی 79 درآگاهی نوید   سلیمانی 80 رضا زاده جبالبارزی احسان   سلیمانی 81 زنگی ابادی محمدحسن   سلیمانی 82 ساروئیه عسکری احسان 1 سلیمانی 83 سالاری ابوالفضل   سلیمانی 84 شجاعی باغینی امیرحسین   سلیمانی 85 شجاعی باغینی حسین   سلیمانی 86 شرفعلی پور یعقوب 0 سلیمانی 87 صالحی فر علیرضا   سلیمانی 88 عسکری نژاد باداموئیه وحید   سلیمانی 89 فلاحیان هومن   سلیمانی 90 محمودی چترودی کمیل   سلیمانی 91 محمودی صالح ابادی رامین 32 سلیمانی 92 مرادی فیض آبادی محمدرضا   سلیمانی 93 نظری زاده ماهانی امیررضا 9.5 سلیمانی 94 نعمت زاده علیرضا   سلیمانی 95 هدایتی امیرحسین 3 سلیمانی 96 همابین حسین   سلیمانی 97 یاعباسی رسول   محتشم‌نیا 98 اسمعیل نسب نیما 4 محتشم‌نیا 99 امیری فتح ابادی شهاب 9 محتشم‌نیا 100 انجم شعاع علی 2 محتشم‌نیا 101 باختری عباس 1 محتشم‌نیا 102 باقری کیا سجاد 1 محتشم‌نیا 103 بحرینی مقدم علیرضا   محتشم‌نیا 104 بکائی رامین 3 محتشم‌نیا 105 پوردرانی رضا 3.5 محتشم‌نیا 106 پورشمسی گوشکی مرتضی   محتشم‌نیا 107 پورعبداللهی علیرضا   محتشم‌نیا 108 جهانگیری کوهبنانی علی   محتشم‌نیا 109 حاج آقا محمدی محمدرضا 6 محتشم‌نیا 110 حسنی حجت 25 محتشم‌نیا 111 حسنی سعدی علیرضا 15.5 محتشم‌نیا 112 درانی بخش فرشید 5 محتشم‌نیا 113 رجایی نژاد اسماعیل 6 محتشم‌نیا 114 رحیمی صادق حسین   محتشم‌نیا 115 ریاحی جواد 12.5 محتشم‌نیا 116 زراعتی سامان   محتشم‌نیا 117 زنگی آبادیان حجت 3 محتشم‌نیا 118 سعید پور امیر حسین 7 محتشم‌نیا 119 سلطانی نژاد سعید 15.5 محتشم‌نیا 120 سنایی آرین   محتشم‌نیا 121 سیاح فیض یونس   محتشم‌نیا 122 شادروان حسین 7.5 محتشم‌نیا 123 شاه رحمانی ارسلان 3 محتشم‌نیا 124 شبان زاده محسن   محتشم‌نیا 125 شجاعی باغینی حسن   محتشم‌نیا 126 شجاعی باغینی علیرضا   محتشم‌نیا 127 شریعتمداری محمد 5 محتشم‌نیا 128 شفیعی علی 3 محتشم‌نیا 129 شهریارپناه مهدی   محتشم‌نیا 130

/ 0 نظر / 40 بازدید