نمرات ریاضی عمومی سما - 932

نمرات ریاضی عمومی سما از 8 نمره می‌باشند.

استاد ردیف نام خانوادگی و نام میان ترم ایزدی 204 آرمیده فرامرز 3 ایزدی 205 ابراهیمی عبدالرحیم 3 ایزدی 206 اشرف گنجوئی حسین 6 ایزدی 207 امیرشکاری امین رضا 8 ایزدی 208 امیری دوماری محمدحسین   ایزدی 209 انجم شعاع افشین 5 ایزدی 210 ایران منش صالح 0 ایزدی 211 ایرانمنش امین 2.5 ایزدی 212 ایرانمنش شروین 5.5 ایزدی 213 ایرانمنش محمدعلی 3 ایزدی 214 ایرجی محمد احسان 5 ایزدی 215 بنی اسدی اشکان 4 ایزدی 216 بهمدی امیرحسین 2 ایزدی 217 ترک زاده سلیمان آبادی سعید 5 ایزدی 218 جوادی مسلم 4.5 ایزدی 219 حدادی خنامان مجید 7.5 ایزدی 220 حسنی سعدی حامد 6.5 ایزدی 221 حسنی کبوترخانی مسعود   ایزدی 222 حسینی حسین 7 ایزدی 223 حیدری فخرالدین 6.5 ایزدی 224 حیدری گوکی بهنام 5 ایزدی 225 خجسته امید 5 ایزدی 226 خواجوئی نسب سجاد 7.5 ایزدی 227 رودباری اسفیچار رضا 4 ایزدی 228 رییسی نیا عبدالرحیم 5 ایزدی 229 زنگی آبادی محمدرضا 7 ایزدی 230 ژاله مجتبی 5.5 ایزدی 231 شجاع حیدری حامد 6.5 ایزدی 232 شفیعی احسان 6 ایزدی 233 شیروانی سعادت ابادی حمید 4.5 ایزدی 234 صادقی نژاد فرسنگی رضا 2 ایزدی 235 علیزاده جهان آبادی رضا   ایزدی 236 محمدی قناتغستانی ایمان 5 ایزدی 237 محمدیان مهرداد   ایزدی 238 محمودی نسب محمد امین 5 ایزدی 239 مظفری مقدم علی اکبر 2 ایزدی 240 معین الدینی مهدی 3.5 ایزدی 241 مقصودی گوشکی علی 2.5 ایزدی 242 مهدیخانی داوری ایمان   ایزدی 243 موسوی رابر سید حمید 5.5 ایزدی 244 ناظمی معز آبادی مصطفی 5 ایزدی 245 نژاد محمودی احسان   ایزدی 246 نظریه امیر حسین 0.5 ایزدی 247 نیک پور پوریا 3.5 ایزدی 248 کاشانی علی 8 ایزدی 249 کمال زئی مهدی 6.5 معرفی 250 آبستان حمیدرضا 6.5 معرفی 251 ابراهیمی حجت 3.5 معرفی 252 امیری هنزا علی 1 معرفی 253 ایرم محمدجواد 2 معرفی 254 باقری مرتضی 1.5 معرفی 255 ثابت کار امیر 2 معرفی 256 چاهخوزاده سعید 4 معرفی 257 حسنی کبوترخانی پژمان 1 معرفی 258 خاوری فردین 3.5 معرفی 259 خواجه زاده سامان 6.5 معرفی 260 درانی بخش فرشید 1 معرفی 261 رحیمی صادق عباس   معرفی 262 رخشانی رامین 3.5 معرفی 263 رشید رمس بهرام   معرفی 264 رشیدی طغرالجردی علیرضا 5 معرفی 265 رضایی استخروئیه محمدمهدی   معرفی 266 رنجبر سجاد 5 معرفی 267 روحانی زاده سجاد 1.5 معرفی 268 روحانی مهران 4 معرفی 269 زاهدی محمدامین 2 معرفی 270 زراعتی سامان 1 معرفی 271 سالاری علی 4 معرفی 272 صادقی گوغری سجاد 2 معرفی 273 صافی عماد 8 معرفی 274 طهرانی زاده کرمانی حسین 7 معرفی 275 عباس زاده نوید 3.5 معرفی 276 عباسی خنامان منصور   معرفی 277 عبدا...زاده نگاری بهنام 1 معرفی 278 عبدالکریمی عادل 1.5 معرفی 279 قاسمی سلطان آبادی محمد 2.5 معرفی 280 قلی زاده ابراهیم آبادی سجاد   معرفی 281 قوام آبادی مهدی 5.5 معرفی 282 میرزااکبری زرندی حمید 2 معرفی 283 ناظمی حسین 1 معرفی 284 نخعی زاده مهدی   معرفی 285 نقدی نسب مجتبی   معرفی 286 نوروزی آیدین 1 معرفی 287 کهوری پور خسرو 8 مومنی 288 آقائی چترودی علی 0.5 مومنی 289 اسلامی شعبجره علیرضا 0 مومنی 290 اشرف گنجوی علیرضا 3 مومنی 291 افضلی ده زیاری محمدمهدی 3.5 مومنی 292 باقی باغینی حسام 3 مومنی 293 جعفری نژاد ایمان   مومنی 294 جمالی زاده بهاآبادی  3 مومنی 295 دلائی میلان کمال 2 مومنی 296 دهقان کروکی میلاد 4 مومنی 297 دولتی نبی 0.5 مومنی 298 رنجبر سجاد 2 مومنی 299 صادقی حامد 5.5 مومنی 300 منعمی گوهری محمد 1 مومنی 301 ناجی راینی پور محمدعلی 3.5 مومنی 302 نوذری صدرا 4 مومنی 303 هابیلی خواجه عسکری علیرضا 3 معرفی 304 ابراهیم نژاد مینا 8 معرفی 305 ایلخانی زاده منش فاطمه 6.5 معرفی 306 جلال پور سحر 5.5 معرفی 307 راهدار فاطمه   معرفی 308 زند طناز   معرفی 309 سعید مهسا 7 معرفی 310 ضمیرسهرابی شیوا 1.5 معرفی 311 فلاح لاله زاری فرزانه   معرفی 312 قنبری رضی آبادی نادیا 4 معرفی 313 محمدرضائی بلوچ بهاره 6 معرفی 314 معاذاللهی فاطمه 5.5 معرفی 315 مهدیزاده فاطمه 5 معرفی 316 نادری پور سپیده 2 معرفی 317 ولندیاری مهدیه 3.5 معرفی 318 ولیان سیما   معرفی 319 وهبی ساناز 6 معرفی 320 آذرمهر مینا 7.5 معرفی 321 آقائی چترودی فاطمه 7.5 معرفی 322 ابراهیم پور عاطفه   معرفی 323 ایرانمنش کهیلا   معرفی 324 برسی پور نگار 6 معرفی 325 بهزادی زینب 1.5 معرفی 326 چرخ انداز آنا   معرفی 327 حاج محمدی راینی مهلا 4 معرفی 328 حسنی راحله 0 معرفی 329 حسینی سیده آسیه   معرفی 330 دانا هانیه 2.5 معرفی 331 دهاقین بذرافشان ملیحه   معرفی 332 زارع برون آبادی معظمه 6 معرفی 333 شفیعی بهنوش 0 معرفی 334 شهیدی زندی مرضیه 4 معرفی 335 صدیق پور یاسمن 4 معرفی 336 طباطبائی حسینی هانیه السادات 6

/ 0 نظر / 34 بازدید