نمرات نهایی ترم پاییز 92 - 91

برای رویت نمرات نهایی آموزشکده سما و موسسه مهر و نیز درخواست رسیدگی مجدد به نمرات از لینک های زیر و یا صفحات سما چپ وبلاگ استفاده نمایید.

رویت نمرات نهایی آموزشکده سما

رویت نمرات نهایی موسسه مهر

ثبت اعتراض (نوشتن شماره ردیف به جای شماره صندلی یا کد آزمون الزامی است.)

/ 0 نظر / 24 بازدید