نمرات ریاضی 2 آزاد - 932

نمرات ریاضی دو رشته‌های فنی و مهندسی دانشگاه آزاد در ترم بهار 94 (932) از 42 نمره به شرح زیر اعلام می‌گردد.

ردیف مشخصه استاد نام خانوادگی و نام نمره میان ترم (از 42) 1 5960 هدایت اروميه ئي علي 4 2 5960 هدایت اسكندري عطاالله 15 3 5960 هدایت اسكندري نسب سياه كوهي مهدي   4 5960 هدایت افضلي كاخ زهرا 30 5 5960 هدایت الهي پاريزي امين 23 6 5960 هدایت ايران پاك فاطمه 32 7 5960 هدایت اکبري جور سعيد   8 5960 هدایت بني اسدي سلمان 3 9 5960 هدایت پورامينائي فائزه 5 10 5960 هدایت ثمره شفيعي سينا 9 11 5960 هدایت جاويدي دلبر 3 12 5960 هدایت خالقي شهرنوش 37 13 5960 هدایت خجسته پي راوري محمد حسين 22 14 5960 هدایت رجايي نژاد مشكناني رضا 4 15 5960 هدایت رستمي زاده رضا   16 5960 هدایت رمضاني نژاد محمدحسين 25 17 5960 هدایت زعيم باشي علي   18 5960 هدایت زندي فرشاد   19 5960 هدایت زنگي ابادي مصطفي   20 5960 هدایت سبزي بلوچ سعيد 27 21 5960 هدایت ستوده نيا كراني مريم   22 5960 هدایت سرانگري زاده سعيد 11 23 5960 هدایت سلاجقه پرهام   24 5960 هدایت سلطاني نژاد رسول   25 5960 هدایت سيدجعفري سيداميرحسين 6 26 5960 هدایت شمس الديني ايدا 13 27 5960 هدایت شمسيان احسان   28 5960 هدایت شهريار پناه حميدرضا 10 29 5960 هدایت شيرواني شيرين 12 30 5960 هدایت عابديني پاريزي علي اكبر   31 5960 هدایت عامري اختيار ابادي مهدي 15 32 5960 هدایت عباسي جوشاني محمد رسول   33 5960 هدایت عبدلي نسب نجمه 36 34 5960 هدایت عدالت خواه محمدحسين 39 35 5960 هدایت غضنفري رامين   36 5960 هدایت فيوضي مهدي 42 37 5960 هدایت قليزاده ابراهيم ابادي محمدرضا 10 38 5960 هدایت كاظمي زاده ميلاد 31 39 5960 هدایت مظفري كرماني فريد   40 5960 هدایت معتمد الا   41 5960 هدایت ملك نيا علي 8 42 5960 هدایت مومني مهدي 0 43 5960 هدایت ناظوري زرندي محمدجواد 20 44 5960 هدایت نامجو محمد 30 45 5960 هدایت نامجو باغيني نويد 1 46 5961 هدایت پورشيري سجاد 38 47 5961 هدایت حاجي زاده سارا 22 48 5961 هدایت حداد زاده شكيبا فرزانه 4 49 5961 هدایت حسينخاني محمدرضا 1 50 5961 هدایت حسيني سيده مرجان 14 51 5961 هدایت حمزه نژاد مصطفي 4 52 5961 هدایت خالقي محمد صالح 4 53 5961 هدایت دادخداپور علي 28 54 5961 هدایت رستگاري كهنوج عليرضا   55 5961 هدایت زارعي حسين 3 56 5961 هدایت زرمهي شهربابك مصطفي 20 57 5961 هدایت زنگي ابادي علي اكبر 24 58 5961 هدایت زنگي دارستاني هانيه 9 59 5961 هدایت ستارالعيوب حسين(بنی واهب) 5 60 5961 هدایت سدري عليرضا 12 61 5961 هدایت سياه كوهي حميدرضا 23 62 5961 هدایت شجاعي باغيني فاطمه 29 63 5961 هدایت شکوهيان ايمان 30 64 5961 هدایت صادقي منش محمدحسين 17 65 5961 هدایت صعيد زرندي علي 13 66 5961 هدایت ضياالديني دشتخاكي عارف 30 67 5961 هدایت عبدلي نژاد عاطفه 24 68 5961 هدایت عسكري برواتي فاطمه 22 69 5961 هدایت عليدادي سليماني هانيه 24 70 5961 هدایت عليمرادي مهني محمد   71 5961 هدایت فرخيان عليرضا   72 5961 هدایت فلاح عاطفه 31 73 5961 هدایت قنبري اسما 14 74 5961 هدایت كاشاني ارش   75 5961 هدایت كاظمي محبوبه 14 76 5961 هدایت كلانتري مقدم زهرا 13 77 5961 هدایت گيلاني رامين 13 78 5961 هدایت مهدي زاده فرسنگي سجاد 4 79 5961 هدایت ناجي شهريار 12 80 5961 هدایت نجفي زاده يگانه 17 81 5961 هدایت وحي محمدحسين   82 5962 هدایت احمدي افزادي محمدعلي 2 83 5962 هدایت اسكندري نسب محمدامين 3 84 5962 هدایت اسمعيل زاده شبنم 16 85 5962 هدایت اميرپورسعيد شاهين 7 86 5962 هدایت انجم شعاع اميربهادر 1 87 5962 هدایت باقرزاده عليرضا   88 5962 هدایت باقري زاده سلمان 10 89 5962 هدایت بحريني احمداباد رضا 16 90 5962 هدایت بلوچ سيرگاني محمود 1 91 5962 هدایت بني اسدي محمد 0 92 5962 هدایت بهمني كهنعلي ابوالفضل 11 93 5962 هدایت جديدبنياد بهنام 11 94 5962 هدایت جلالي پور صادق   95 5962 هدایت حاتمي نژادرفسنجاني حسين 15 96 5962 هدایت حاج اکبري ارش 21 97 5962 هدایت حكمتي بهناز   98 5962 هدایت خسروپوربزنجاني حسين 4 99 5962 هدایت رمضاني هراتمه مرتضي   100 5962 هدایت رنجبر شبنم 13

/ 0 نظر / 49 بازدید